strzałka - idź do góry strony

polityka prywatności

polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Prewenta

 • 1. Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane przez Klienta w trakcie rejestracji oraz korzystania ze Sklepu Internetowego Prewenta są przetwarzane przez Prewenta Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 139 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041418, NIP: 6351612884, REGON: 276732829, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Dane osobowe, powierzane przez Klienta, w szczególności, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są, w różnych celach:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;
 2. w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Prewenta;
 3. w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
 4. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie usługi Newsletter dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Prewenta Sp. z o.o. również w celu przekazywania mu informacji, m.in. o: Sklepie Internetowym Prewenta, ofercie i promocjach, w tym także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Prewenta Sp. z o.o. za zgodą i przyzwoleniem Prewenta Sp. z o.o.

Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na ich przetwarzanie przez Prewenta Sp. z o.o. może uniemożliwić świadczenie na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta  zakupów w Sklepie Internetowym Prewenta.

Odbiorcą danych osobowych przekazywanych Prewenta Sp. z o.o. przez Klienta jest Prewenta Sp. z o.o., a także, po otrzymaniu uprzedniej zgody od Prewenta Sp. z o.o. podmioty współpracujące z Prewenta Sp. z o.o. w zakresie biznesowym oraz marketingowym o czym Klient jest niezwłocznie informowany.

Klient powierzający Prewenta Sp. z o.o. swoje dane osobowe ma prawo, w szczególności, do:  wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Klient może samodzielnie edytować i usuwać podane przez siebie dane osobowe w zakładce „Moje Konto” lub równoznacznej.  Klient może także zwrócić się do Prewenta Sp. z o.o. z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: pomoc@prewenta.com.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Prewenta.

 • 2. Zasady bezpieczeństwa

Prewenta Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych przez Klienta stosując odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne. Środki te mają na celu zapobieganie wszelkiemu bezprawnemu przetwarzaniu danych Klienta, a także ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Klient Sklepu Internetowego Prewenta  dla swojego bezpieczeństwa, powinien pamiętać o:

 1. ustanowieniu loginu, 8-znakowego hasła zawierającego co najmniej jedną cyfrę, do Konta Klienta uniemożliwiających ich odgadnięcie przez osoby trzecie. W szczególności Prewenta Sp. z o.o. zaleca zastosowanie przez Klienta w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 2. Prewenta Sp. z o.o. zaleca aby Klient dokonywał co najmniej raz na 30 dni zmiany hasła do Konta Klienta;
 3. zachowaniu loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu ww. danych osobom trzecim;
 4. wylogowaniu się ze strony Sklepu Internetowego Prewenta po każdej zakończonej sesji. Zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Sklepu Internetowego Prewenta. Wylogowanie ze strony Sklepu Internetowego Prewenta następuje po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
 5. korzystaniu ze Sklepu Internetowego Prewenta przy użyciu wyłącznie zaufanych urządzeń końcowych, na których zainstalowane jest sprawdzone oprogramowanie oraz za pośrednictwem zabezpieczonych sieci Wi-Fi. Korzystanie z niezaufanych urządzeń oraz niezabezpieczonych sieci Wi-Fi stwarza ryzyko przechwycenia danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu komputera w poszukiwaniu wirusów.
 • 3. Polityka plików cookie
 1. Informacje techniczne

Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego Prewenta na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, smartfonie, tablecie) zapisywane są niewielkie plik, w  szczególności tekstowe, które zawierają niezbędne informacje do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Prewenta - tzw. pliki cookie. Zapisanie tych plików na urządzeniu końcowym Klienta umożliwia, w szczególności: zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego Prewenta, co umożliwia rozwijanie Sklepu Internetowego zgodnie z preferencjami Klientów.

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych, które w jakikolwiek sposób mogłyby umożliwić  identyfikację Klienta. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta, a także w żaden sposób nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości plików cookie możliwe jest tylko i wyłącznie  przez serwer, który je utworzył.

Sklepu Internetowy Prewenta korzysta z dwóch rodzajów plików cookie - sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta do momentu wylogowania ze Sklepu Internetowego Prewenta. Wylogowanie, bądź zamknięcie przeglądarki powoduje ich usunięcie. Pliki stałe  przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.

 1. Sposób wykorzystywania plików cookie
 2. Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu Internetowego Prewenta - pliki te umożliwiają m.in.: logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Brak zgody Klienta na ich  zapisywanie na urządzeniu końcowym Klienta może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego;
 3. Pliki cookie zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w za pośrednictwem Sklepu Internetowego Prewenta. Brak zgody Klienta na ich zapisywanie na urządzeniu końcowym Klienta może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo dokonywanych transakcji;
 4. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez Prewenta Sp. z o.o. informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego Prewenta;
 5. Pliki funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta, np. ich zapisanie na urządzeniu końcowym Klienta umożliwia zapamiętanie loginu i hasła do Konta Klienta.
 6. Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep Internetowy Prewenta lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe.
 7. Brak zgody na zapisywanie plików cookie na urządzeniu końcowym

Przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu Internetowego Prewenta Klient jest informowany o wykorzystywaniu przez nią plików cookie oraz o polityce plików cookie. Ustawienia domyślne najpopularniejszych przeglądarek internetowych, takich jak: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zapisywanie ww. plików na swoim urządzeniu końcowym, musi on zmienić w odpowiedni sposób  ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Po każdej wizycie na stronie Sklepu Internetowego Prewenta Klient może usuwać pliki cookie ze swojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Niewyrażenie zgody przez Klienta na stosowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego Prewenta w sposób prawidłowy oraz bezpieczny.

 • 4. Postanowienia końcowe

Prewenta Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian oraz aktualizowania Polityki Prywatności, o których Klient zostanie każdorazowo poinformowany z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego Prewenta.  

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: polityka prywatności
akceptuję